Despre POST!…cugetări ortodoxe

„Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.”

Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei(17,21)

 biblia

 

 

Postul: o şcoală a căinţei.
Postul adevărat este abţinerea de la orice lucru rău. (Sf.Teodor Studitul)
Fecioria trupului aparţine câtorva, dar fecioria inimii trebuie să aparţină tuturor. (Fericitul Augustin)
Eşti stăpân pe pântece ? Fii atunci stăpân şi pe limbă ! (Sf.Nil Sinaitul)
Spuneau strămoşii noştri. La aceasta putem adăuga: suflet curat în trup curat. (Nicodim Patriarhul României)
Postul ocroteşte orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătaţi, frumuseţea fecioriei şi sfinţeniei, strălucirea cuminţeniei, începutul vieţii creştine, mama rugăciunii, izvorul smereniei. Postul te învaţă liniştea şi el precede celelalte fapte bune. (Sf.Isaac Sirul)
Postul acela este adevărat, care este prezent în toate; pe toate le curăţeşte şi pe toate le vindecă. (Sf.Grigorie Palama)
Postul îi învată pe toţi nu doar cumpătarea de la mâncare, ci şi înstrăinarea de iubirea de argint, de nesăţ şi de orice răutate. (Sf.Vasile cel Mare)
Postul este marea armă împotriva ispitelor, precum plăcerea este începutul tuturor păcatelor. (Teofilact al Bulgariei)
Postul, acest doctor al sufletelor noastre, (…) îl face pe fiecare să ia aminte la sine însuşi si-l învaţă să-şi amintescă de păcatele şi de lipsurile sale. (Sf. Simeon Noul Teolog)
Ne-am îmbolnăvit prin păcat, dar ne vindecăm prin pocăintă. Iar pocăinţa fără post este neputincioasă. (Sf.Vasile cel Mare)
Postul ne îngreunează pe dinafară, dar ne curătă pe dinlăuntru. (Sf.Ioan al Antiohiei)
Câti săraci ar putea fi hrăniti datorită unei zile de post ?! (Fericitul Augustin)
Postul este mama sanătătii. (Sf.Ioan Gura de Aur)
Postul este izvor de bucurie. (Sf.Vasile cel Mare)
Postul trupului este hrana sufletului. (Sf. Ioan Gura de Aur)
Daca nu îţi schimbi viaţa, la ce mai posteşti ? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic. (Sf.Ioan Gura de Aur)
Să nu pierdem rodul postului, după ce am răbdat truda postului ! Cel ce nu cunoaşte postul, nu cunoaşte crucea. (Sf .Ioan Gura de Aur)
Fiti cu luare aminte să nu vi se îngreuieze inimile de mâncare şi băutura peste măsură şi de grijile vieţii acesteia. (Sfânta Scriptura)

 

 

„Ca atare, datoria mea este să vă amintesc marea sfinţenie a postului, să vă lămuresc de ce este nevoie de el – fiindcă oamenii uşuratici spun deseori: „Dar nu-i totuna ce mâncăm, ce, prin mâncare trebuie să plăcem lui Dumnezeu?”, si dispreţuiesc postul. Dar dacă Însuşi Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat rânduiala postului, înseamnă că el este un lucru foarte însemnat, indispensabil – şi cel care dispreţuieşte postul, care nu dă două parale pe el, dispreţuieşte cuvintele Domnului Iisus Hristos.

Ca să înţelegem mai bine toată însemnătatea postului, trebuie să lămurim pentru început care e scopul lui.

Postul ne învaţă să ne înfrânăm. Prin post ne obişnuim să ne înfrânăm poftele pântecelui, să călcăm în picioare poftele rele ale trupului, care se străduiesc întotdeauna să aibă întâietate asupra duhului, încercând să înăbuşe orice năzuinţă duhovnicească, supunând voinţa cugetării sale.

Trupul nu ne duce la bine: el e izvorul celor mai multe păcate şi sminteli, în săvârşirea lucrurilor care plac trupului se afla esenţa majorităţii păcatelor – şi dacă noi, conştientizând lucrul acesta, ne silim trupul să postească, dacă îl lipsim de mâncăruri gustoase şi îmbelşugate, dacă ne mulţumim cu strictul necesar, prin asta câştigăm o victorie asupra lui, îndepărtăm ceea ce ne împiedică să ducem o viaţă duhovnicească, dăm libertate duhului, îl înaripăm în năzuinţa lui spre tot ce este sfânt, ceresc, înalt.

Sarcina noastră e să ne înfrânăm de la toate patimile şi poftele rele, de la tot ce este rau, de la tot ce aduce vătămare aproapelui, de la orice lucru pe care ni-l dictează egoismul şi adorarea de sine. Aşadar, trebuie să ne educăm voinţa în aşa fel ca ea să fie îndreptată spre lupta cu patimile, ca toate dorinţele noastre să năzuiască nu către satisfacerea imboldurilor trupului, ci către cele de sus, către cele ceresti, ca să avem sus inimile, ca să trăim întotdeauna cu gândul la Dumnezeu, la poruncile lui Hristos.

În acest scop, trebuie să educăm în noi deprinderea înfrânării, fiindcă stiţi că la orice scop dificil se ajunge pe calea antrenamentului de lungă durată. Adevărul acesta este valabil pentru orice munca, atât intelectuală cât şi fizică. Scopurile mari se ating doar cu silinţă mare. Ca atare, trebuie să înţelegem că şi scopul atât de înalt al înfrânării trupului nostru, al luptei cu patimile, cere exersare constantă, luptă permanentă.

Postul este tocmai o astfel de scoală a înfrânării. Omul obişnuit cu postul, care ţine toate posturile, mai ales când a postit toata viaţa, cum faceau marii nevoitori, capătă o putere uriaşă în lupta cu toate ispitele, învaţă să se înfrâneze de la tot pacatul.

Pătrundeţi-vă de sfântul gând al însemnătăţii postului şi al educării copiilor voştri în păzire neabătută a lui.

„Să lepădăm, dar, lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii; să umblăm cuviincios, ca ziua, nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos, şi grija de trup nu o faceţi spre pofte (v. Rom. 13, 12-14). 

Tocmai asta ne învată Marele Post. Amin.”  – Sfântul Luca al Crimeei 

Articole preluate parţial de pe:

http://www.resurse-ortodoxe.ro

cristianstavriu.wordpress.com

MULT FOLOS DUHOVNICESC.

DOAMNE AJUTĂ!

 

Categorii: Uncategorized | Lasă un comentariu

Navigare în articol

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.

%d blogeri au apreciat: