metania

Ce sunt şi la ce folosesc metaniile?

         ”  Şiragul de metanii (metanierul) nu este un obiect strict monahal, ci el poate fi foarte bine folosit şi de către oamenii din lume, de către toţi cei care vor să se roage lui Dumnezeu. El nu este însa vreun fel de amuletă cu puteri magice sau exorciste, ca cele date de către vrăjitori sau mediumuri oamenilor naivi ca să le poarte la încheietura mâinii sau la gât. Dimpotrivă, este un adevărat obiect sfânt, ortodox, folosit pentu rugaciune.

Există două moduri în care ne putem ruga folosind şiragul de metanii:

1. În orice moment al zilei în care avem puţin timp liber, ţinem metanierul în mâna stânga sau dreapta şi mişcăm cu degetul de la un nod la altul zicând în acelasi timp rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine pacătosul (pacătoasa)” sau „Prea Sfântă Nascatoare de Dumnezeu, miluieşte-mă”.

2. În momentul în care ne facem rugăciunea zilnică, după regula de rugăciune pe care ne-a dat-o duhovnicul nostru, putem ţine şiragul de metanii între degetul mare şi arătător şi mişcăm cu ajutorul degetului mare de la un nod la altul. La fiecare nod facem simultan următoarele două lucruri: ne însemnăm cu semnul sfintei cruci şi rostim rugăciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, pacătosul”. Când terminăm toate nodurile şiragului de metanii, continuăm în acelaşi fel, de atâtea ori de câte ne-a spus părintele duhovnic.

În acest punct trebuie să subliniem un lucru foarte important: există multe cărţi despre rugăciune, dar înainte de a începe să urmăm o regulă de rugăciune, este absolut necesar să cerem sfatul, binecuvântarea şi îndrumarea spirituala a părintelui nostru duhovnic ( preotul la care ne spovedim). Aşa ne-a învăţat Dumnezeu de la început pentru a evita amăgirile şi pentru a nu pierde calea cea dreaptă.

Nădăjduim că toţi fraţii şi surorile noastre întru Hristos care vor citi acest articol, chiar dacă trăiesc în lume şi nu într-o mănăstire, să folosească şiragul de metanii în modul în care ne-au învăţat Sfinţii Părinţi.

Staret Iosif IsihastulStareţul Iosif Isihastul

Şiragul de metanii: simbol şi sfinţenie

Pentru început să ne oprim privirea mai atent asupra unui şirag de metanii. Îl putem vedea ca pe o binecuvântare de la un loc sfânt, fiind realizat într-o manastire de către vieţuitorii acesteia care sunt adevăraţi martori împlinitori ai unei vechi tradiţii.

Şiragul de metanii este negru, culoarea suferinţei şi a doliului, amintindu-ne prin aceasta că trebuie să trăim o viaţă sobră, dar în acelaşi timp ne duce cu gândul şi la ceea ce Sfinţii Părinţi numesc „pocăinţa izvorâtoare de bucurie” pe care poate să ne-o aducă rugăciunea, şi în special Rugăciunea lui Iisus. În această stare ne căim pentru păcatele şi lipsurile noastre şi pentru cele ale semenilor noştri, dar fiindcă Domnul Hristos a revărsat mila Sa asupra tuturor celor care-I cheamă Numele, această pocaintă devine o sursă de linişte şi bucurie.

Şiragul de metanii este în general împletit din lână, amintindu-ne prin aceasta că suntem oi ale Bunului Pastor – Domnul Hristos, dar şi că Acesta a fost „Mielul lui Dumnezeu Care a luat asupra Sa pacatele lumii”. Crucea şiragului de metanii ne aminteşte de asemenea de jertfa lui Hristos şi de biruinţa vieţii asupra morţii, a smereniei asupra trufiei, a iubirii altruiste asupra egoismului, a luminii asupra întunericului.

Iar ciucurele, sau canaful – aşa cum e numit în limbajul monahal, datorita faptului ca era folosit pentru ştersul lacrimilor, ne aminteşte că ar trebui să plângem pentru că L-am supărat deseori pe Dumnezeu. Pe lângă aceasta, ţinând cont că încă din Vechiul Testament ciucureii erau utilizaţi ca decoraţie pentru veşmintele sfinte, ei ne amintesc de tradiţia sacră la care participăm prin folosirea şiragului de metanii.

Şiragul de metanii se prezintă într-o mare varietate de forme si marimi. Unele sunt împletite din lâna sau mătase, altele sunt realizate din materiale mai simple, precum biluţe sau florile uscate ale unei plante numita „Lacrimile Maicii Domnului”. Majoritatea au o cruce pentru a marca „sfârşitul”, altele au un semn distinctiv dupa fiecare 10, 25 sau 50 de noduri sau boabe.

Modul în care se face şiragul de metanii păstrează o tradiţie ale carei origini se pierd în negura timpului. Una dintre primele forme a fost poate o simpla gramadă de pietricele sau seminţe care erau mutate dintr-un vas în altul la fiecare zicându-se rugăciunea sau facându-se o închinăciune sau metanie.

calugar-rugandu-se   Se spune însă că odată un monah s-a gândit să facă noduri pe o sfoară pe care să o folosească pentru a-şi face canonul zilnic de rugăciuni. Dar diavolul nu înceta să-i desfacă nodurile de pe acea sfoară, împiedicând eforturile bietului călugar. Apoi însă a apărut un înger care l-a învăţat pe monah un tip special de noduri constând într-o serie de cruci suprapuse şi pe acestea diavolul nu le-a mai putut desface.

Şiragul de metanii este unul din obiectele care i se dau călugărului în timpul slujbei de tundere în monahism şi ele vor fi sabia sa spirituala cu care, ca un brav ostaş al lui Hristos, va purta lupta împotriva duşmanului nostru spiritual – diavolul. Această sabie va fi mânuită prin chemarea numelui Domnului nostru Iisus Hristos într-o rugăciune prin care cerem mila faţă de noi păcătoşii.

Faptul ca monahii poartă în mână şiragul de metanii le ajută să-şi amintească de datoria de a se ruga tot timpul, aşa cum ne-a îndemnat Sf. Apostol Pavel: „Rugaţi-vă neîncetat!”. În acest sens, oricine poate să ţină un şirag de metanii pe mână, în gentă, în meaşină sau în alte locuri potrivite pentru a-şi aminti de datoria sa de a se ruga sau ca o binecuvântare si o prezenţă sfântă în viata sa.

Rolul şiragului de metanii
Întregul scop al şiragului de metanii este de a ne asista în rugăciunile pe care le aducem lui Dumnezeu şi sfinţilor Săi. Mintea noastra este mereu ocupată cu tot felul de lucruri şi de multe ori ne dam seama că doar ce am început să ne rugăm şi gândul ne-a şi zburat la cu totul altceva. În astfel de momente, prezenţa fizică a şiragului de metanii între degetele mâinii ne poate ajuta să ne reamintim şi să revenim la rugăciune. Sau, aşa cum îl mişcăm cu degetele, dacă ajungem la crucea metanierului sau la unul dintre semne, ne dam mai uşor seama că am fost jefuiţi de rugăciunea pe care intenţionam să o aducem lui Dumnezeu şi revenim la ea, încercând să nu ne mai lăsăm încurcaţi în gândurile care ne mişună continuu prin cap.

Rugăciunea rostită fără împrăştiere este ceea ce Sfinţii Părinţi numesc „arta a artelor şi ştiinţă a ştiinţelor”. Există o bogată literatura scrisă de oameni de rugaciune din toate timpurile care ne poate ajuta să învăţăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, această artă. Citirea regulată a Sfintei Scripturi, a vieţilor sfinţilor şi a altor cărţi duhovniceşti ne poate fi de mare ajutor în acest sens, dar mai presus de toate este nevoie de harul lui Dumnezeu care se primeşte în special prin Sfintele Taine ale Bisericii.

În afară de faptul că ne reaminteşte de rugăciune şi că este o binecuvântare, cum ne mai poate ajuta acest mic şirag de metanii să ne rugăm?

Desigur că ne putem ruga şi fără a folosi un şirag de metanii şi chiar sunt momente în care acesta ne poate distrage atenţia de la rugăciune, devenind o piedică în încercarea noastră de a ne concentra atenţia asupra cuvintelor pe care le rostim. Ţinând cont de aceasta, să luăm totuşi în considerare câteva moduri în care şiragul de metanii ne poate fi de ajutor la rugăciune.

Există momente în care rugăciunea este înflăcărată şi ne este uşor să ne rugăm. Dar alteori gândurile ne sunt atât de împrăştiate încât ni se pare absolut imposibil să ne putem concentra asupra rugăciunii. Aceste schimbări ale dispoziţiei se observă mai bine atunci când încercăm să avem o regulă zilnică de rugăciune, căci în unele zile rugăciunea vine parcă de la sine, iar în altele – poate în cele mai multe – eforturile pe care le facem pentru a ne ruga fără împrăştiere par a fi zadarnice. Dar fiindcă omul se supune mai uşor obişnuinţei, este foarte util să păstrăm în mod special pentru rugăciune câteva momente ale zilei, fie chiar si numai unul singur. Un astfel de moment foarte potrivit este înainte de a ne culca, fiindcă este un lucru important să încheiem ziua cu rugaciune. Dimineaţa, de asemenea, când ne trezim din somn, poate fi un moment prielnic în care să ne rugăm, pentru a începe astfel cu rugăciune noua zi.

Fiecare persoana îşi poate găsi momentele sale în timpul zilei în care să-şi întoarcă ochii sufletului către Dumnezeu şi să se roage, fie dintr-o carte de rugăciuni, fie cu propriile sale cuvinte. Dar una din cele mai eficiente căi pentru a ne apropia de Dumnezeu este Rugăciunea lui Iisus, pe care o putem folosi în două moduri: fie având o regulă fixă de rugăciune şi rostind-o de un anumit număr de ori în fiecare zi, într-un moment ales care să fie partea din zi pe care o consacrăm lui Dumnezeu, grăuntele de sare care să dea savoare vieţii noastre creştine; fie, încă şi mai bine, găsind astfel de clipe în diferite momente ale zilei, să le umplem cu comoara rugăciunii, pe care nimeni n-o va putea fura de la noi, căci este păstrată în ceruri (Mt. 6,20) .

Rugăciunile care pot fi spuse cu ajutorul şiragului de metanii
În general, atunci când ne rugăm folosind şiragul de metanii rostim o rugăciune care este cunoscută sub numele de „Rugăciunea lui Iisus”. Aceasta poate fi spusă într-o forma scurtă: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)” sau într-o formă mai lungă: „ Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)” sau „Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)”.

De asemenea se poate folosi şiragul de metanii şi cu alte rugăciuni scurte precum: rugăciunea vameşului – „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului” (Lc. 18,13), rugăciune către Maica Domnului – „Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”, rugăciuni către Sfântul Înger Pazitor („Sfinte Îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul”), către diferiţi sfinţi în parte („Sfinte –numele- roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul”) sau către toti sfinţii („Toţi sfinţii rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul”).

De asemenea putem folosi şiragul de metanii şi pentru a ne ruga pentru alţii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-l (miluieşte-i) pe robul (robii) Tăi, … (numele)”. Aceasta este valabil şi în cazul rugăciunii pentru cei morti: „Doamne, odihneşte cu drepţii sufletele adormiţilor robilor Tăi”.

Folosirea şiragului de metanii în momentul rugăciunii zilnice
În păstrarea zilnică a unei reguli constând dintr-un anumit număr de rugăciuni, şiragul de metanii ne poate fi de mare ajutor, căci ne îngăduie să ne concentrăm atenţia la rugăciune, iar nu la număr. Astfel, dupa ce ţi-ai adunat gândurile, ia şiragul de metanii în mâna stângă, ţinându-l între degetul mare si arătător, apoi însemnează-te cu semnul Sfintei Crucii, şoptind sau zicând în gând Rugăciunea lui Iisus. Dacă mintea îţi va deveni atentă la rugăciune, nu mai e necesar să-ţi faci semnul Sfintei Cruci sau să zici rugăciunea cu voce tare. În alte momente, în care concentrarea este mai dificilă, poţi folosi semnul Sfintei Cruci şi rostirea în soaptă pentru a-ţi ţine mintea atentă la rugăciune.

În ceea ce priveşte poziţia în care se stă la rugăciune, aceasta depinde de fiecare. Se poate sta în picioare sau în genunchi, cu capul plecat, într-o pozitie de umilinţă; de asemenea, se poate sta pe scaun sau în altă pozitie, important fiind numai faptul de a fi atent la rugăciunea pe care o rosteşti.

Şiragul de metanii este de asemenea un instrument util pentru a ţine evidenţa numarului de închinăciuni sau metanii pe care le face cineva ca parte a canonului zilnic de rugăciune. Închinăciunea constă în a face semnul Sfintei Cruci şi apoi a te apleca până se atinge pamântul cu mâna dreapta, iar metania în a te aşeza în genunchi şi a atinge pamântul cu fruntea. Aceste închinăciuni şi metanii pot fi combinate cu Rugaciunea lui Iisus sau cu oricare dintre rugăciunile scurte asemănătoare celor pe care le-am menţionat mai sus. Acestea pot contribui la fervoarea rugăciunii şi dau expresie închinării noastre cu umilinţă înaintea lui Dumnezeu. Acesta este unul din modurile în care putem împlini îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a ne ruga Domnului „cu sufletele şi cu trupurile noastre” ( I Corint. 6, 20).
Folosirea siragului de metanii în clipele libere ale zilei
În orice moment al zilei, oricând îţi aminteşti, poţi să iei şiragul de metanii în mână şi să te rogi în taină, oriunde ai fi şi orice ai lucra în acel moment. Acesta este un pas foarte important spre împlinirea poruncii de a ne ruga neîncetat.

Mulţi oameni folosesc şiragul de metanii atunci când se întind în pat pentru a se culca. Dupa ce îşi însemnează aşternutul cu semnul Sfintei Cruci, iau în mână şiragul de metanii, îşi fac semnul Sfintei Cruci şi întinzându-se în pat se roagă în gând până când adorm. Astfel, ei sunt pregătiti pentru Ziua Veşniciei dacă ar fi să moară în acea noapte.

De asemenea ne putem ruga, folosind sau nu şiragul de metanii, în timpul irosit al zilelor, ca de exemplu atunci când călătorim, aşteptăm în staţie, facem naveta etc.

Sfântul Episcop Ignatie Briancianinov mentionează că slujbele ţinute în biserică sunt de asemenea un bun prilej pentru a ne ruga cu ajutorul şiragului de metanii. Sunt uneori momente în care ne este greu să ne concentrăm asupra a ceea ce se citeşte sau se cânta în timpul slujbei, fiindu-ne mai usor să ne concentrăm atenţia asupra unor rugăciuni pe care le rostim noi înşine în gând, fie că este vorba de rugăciuni improvizate pentru vreo nevoie specială sau rugăciuni scurte şi repetate aşa cum este Rugăciunea lui Iisus. Asa cum arata Sf. Serafim de Sarov, aceasta rugaciune rostita în gând în paralel cu serviciul religios din biserica ne ajută de fapt sa fim mai atenţi şi la conţinutul slujbei. Este un lucru de netăgăduit faptul că atunci când ne rugăm la slujbă, rugăciunea noastră este unită cu cea a întregii Biserici.
Acestea au fost doar câteva gânduri introductive despre cum putem să folosim în mod corect şi util şiragul de metanii. Dar cel mai important lucru este să începem să ne rugăm. Şiragul de metanii nu se roagă singur, el este doar un tradiţional şi important ajutor în rugăciune, şi în special atunci când există o regulă zilnică de rugăciune. Dar cel mai important lucru este să ne concentrăm atenţia asupra cuvintelor rugăciunii, pentru a-I putea aduce lui Dumnezeu o rugăciune trăita.

Dacă acest mic şirag de metanii te ajută sa rosteşti o rugăciune sau îţi aminteşte să te rogi sau te ajută în vreun fel să acorzi mai multă atenţie rugăciunii, el şi-a atins scopul căci înseamnă că te-a apropiat mai mult de Domnul Hristos şi te-a adus mai aproape de Împărăţia Cerurilor, căci „Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul tău” ( Lc. 17, 21).
Trebuie subliniat încă o data că în ceea ce priveşte orice regulă zilnică de rugăciune, primul şi ultimul cuvânt îl are părintele duhovnic al fiecăruia, aşa cum ne-au sfătuit Sfinţii Părinţi, pentru a evita prin aceasta amăgirile şi căderile.”

Preluat de pe : http://blog.manastirealipnita.ro

MULT FOLOS DUHOVNICESC!

Doamne ajuta!

Categorii: Uncategorized | 2 comentarii

Navigare în articol

2 gânduri despre „

  1. ioana

    Parintele Sofronie Saharov: „Rugaciunea trebuie sa se faca intr-un cadru dogmatic, ecleziologic si evanghelic; altfel, Rugaciunea nu poate sa lucreze. Si, chiar de va lucra, in ceasul ispitei se va duce, se va pierde.”

    Tot el spunea ca nici Rugaciunea mintii nu are intaietate asupra Dumnezeiestii Liturghii, nici Liturghia nu inlocuieste Rugaciunea mintii. Fiecare slujire se intareste prin cealalta. ( Cred ca de data aceasta se referea insa numai la preoti nu si la cei care doar participa la Sf. Liturghie).

    Si inca: 🙂
    http://www.cartifrumoase.ro/carte/rugaciunea-experienta-vietii-vesnice–i33608

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.

%d blogeri au apreciat: