Sfântul Teofan Zăvorâtul

deznadejde_2

 

Izbăvește-mă de nepăsare și lenevire

Mielule al lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de păcat, Care de slobodă voia Ta ai răbdat în trup pe cruce, Care ai fost junghiat pentru mântuirea noastră, a păcătoșilor, și fără de stricăciune ai gustat cu trupul moartea ca să mântuiești firea noastră căzută, Înțelepciunea și Puterea lui Dumnezeu-Tatăl, Strălucirea slavei Lui, Nepătrunse Iisuse, Neurmate Hristoase, Cela ce ești Unul Milostiv și Iubitor de oameni! Asupra mea a păcătosului, varsă mila Ta cea mare și depărtează de la mine cu harul Tău toată nepăsarea, lenevirea și nerăbdarea. ca la a Doua Ta venire sa nu aud și eu înfricoșătoarea dare în vileag:”Ce ai răbdat tu pentru Mine?”

În ziua cea cumplită ne vei spune nouă, păcătoșilor, Doamne „Știți toți prea bine ce am răbdat Eu pentru voi. Eu, Dumnezeu, am primit pentru voi trup; Eu Cel nevăzut, pentru voi am locuit în chip văzut pe pământ, pentru voi am flămânzit, am însetat, M-am ostenit; pentru voi am fost prigonit, și bătut cu pietre, Eu Cel nevinovat, pentru voi am fost pălmuit și scuipat; Eu cel fără păcat, pentru voi am răbdat moarte de rușine, pentru voi am fost străpuns cu lancea și adăpat cu oțet amestecat cu fiere. Toate acestea le-am răbdat pentru voi, ca să vă fac sfinți și cerești; v-am dăruit Împărăția cerurilor, v-am numit pe toți „frați”, v-am trimis Duhul Sfânt. Dar voi, oamenilor, ce ați răbdat pentru Mine?”

Ce voi răspunde la aceasta eu, ticălosul, vicleanul, păcătosul și întinatul? Mucenicii își vor arăta rănile, chinurile, tăierea mădularelor și răbdarea cea până în sfârșit. Nevoitorii vor arăta nevoința lor, postul îndelungat, privegherile, neagonisirea, lacrimile și pătimirile celelalte. Iar eu, păcătosul și leneșul, ce voi arăta, afară de roadele rușinoase ale lăcomiei pântecelui, ale patimii dulceții, ale multei dormiri, ale iubirii de avuție, ale nerăbdării, ale slavei deșarte și nepăsării?

Dacă o să-mi ceri socoteală, Doamne, pentru vremea ce mi-a fost dată spre pocăință, dar pe care eu am petrecut-o în nepăsare, cum voi putea să mă îndreptățesc? Iar dacă mă vei trage la răspundere pentru cuvintele deșarte, pentru gândurile și poftele viclene, ce frică și tulburare mă vor cuprinde atunci pe mine, sărmanul, și ce chin va urma apoi?

Cruță-mă, Doamne! Cruță-mă, Îndurate! Cruță-mă, Iubitorule de oameni! Cruță-mă, Cela ce ești Singur Bun! Milostivește-Te și mă miluiește, din singura bunătatea Ta. Întărește sufletul meu pe care l-am stricat prin lenevie și nepăsare, Tu, Cel ce ridici pe cei doborâți și îi vindeci pe cei zdrobiți!

Tu știi nesimțirea ticăloșiei mele, știi câte gânduri viclene se războiesc împotriva mea, vezi câte curse întinde asupra mea răutatea vrăjmașului. Ocrotește-mă din marea mila Ta, trezește-mă, scoală-mă, viază-mă și mă mântuiește cu harul Tău, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor sfinților.

 

Toată nădejdea e la Hristos: către El să strigi

Tu, Doamne a toate, pentru milostivirea Ta fii mie liman de mântuire, scăpare de ajutor și mă mântuiește.

Rog bunătatea Ta, Mântuitorul meu: de acum, revarsă asupra mea îndurările Tale, și dincolo departe de cei chinuiți așează-mă.

Hristoase, Care bine ai voit a Te face pentru noi jertfă, omoară păcatul, care a lovit toate mădularele mele; pogoară-Te și Te sălășuiește în ele.

Îndată ce va afla vicleanul despre aceasta, vor fi zdrobiți dinții lui, și strălucirea Ta va stinge focul gheenei.

Satana cel viclean a vărsat peste mine otrava sa, m-a stricat și m-a doborât prin păcat – dar întrucât umblu pe calea Ta, iar Tu ești Atotputernic, neputința mea trage nădejde că Tu, disprețuindu-l pe cel potrivnic, mă vei ajuta să mă las de păcate, și atunci se va rușina stricătorul meu.

Căpeteniile răutății m-au orbit cu patimile lor și cu viclenia lor au răpit de la mine frumusețea tinereților mele. Ce să fac, că am pierdut curăția mea? Striga-voi către Hristos ca să-mi dea înapoi frumusețea, și atunci cei vicleni se vor rușina.

Mântuitorul meu strigă către mine, ucenicul Său: „Nu te deznădăjdui de mântuirea ta; Eu te voi ridica și voi ierta păcatele tale. Tu ești agonisita mea, și nu te voi lăsa, pentru că te-am răscumpărat cu sângele Meu.”

Strigă, deci, din toate puterile, păcătosule, și nu cruța gâtlejul tău, fiindcă Domnul tău este milostiv și îi iubește pe cei ce se pocăiesc. Îndată ce te vei întoarce, Tatăl Tău îți va ieși în întâmpinare, va junghia vițelul cel îngrășat, te va îmbrăca în strai luminat și se va veseli de tine.

 

Nu cădea cu duhul: nădejdea este Hristos

Nu cădea cu duhul, suflete, nu te necăji, nu te osândi pe tine însuți la deznădejde pentru mulțimea păcatelor, nu atrage focul asupra ta, nu zi: „M-a lepădat de la fața Sa Domnul.”

Nu-i plac Domnului vorbe ca acestea. Oare cel care a căzut nu poate să se mai ridice? Oare cel ce s-a rătăcit nu mai poate să se mai întoarcă? Sau nu auzi cât har i-a dat fiului curvar?

Așadar nu  te rușina să te întorci, ci spune cu îndrăznire:”Sculându-mă, voi merge la Tatăl meu!” Scoală-te și umblă!

El te va primi și nu te va certa, ci mai vârtos Se va bucura de întoarcerea ta. El te așteaptă: doar să nu te rușinezi și să nu te ascunzi, ca Adam, de fața lui Dumnezeu.

Pentru tine Hristos s-a răstignit – și atunci, cum se va lepăda de tine? El știe cine ne strâmtorează, știe că nu avem alt ajutor în afara Lui.

Hristos știe că omul este sărman. Așadar nu te lăsa pradă deznădejdii și nepăsării, ca și cum ți-ar fi fost gătit deja focul. Nu este mângâiere pentru Hristos să ne arunce pe noi în foc, și nu este pentru El câștig să ne trimită în adânc la chinuri.

Urmează fiului curvar: părăsește cetatea chinuită de foamete. Apropie-te și te roagă și vei vedea slava lui Dumnezeu. Fața ta se va lumina, și te vei veseli în Raiul Desfătării. Slava Domnului Iubitor de oameni, Care ne mântuiește!

Culese din cartea cu titlul:”Psaltirea sau cugetări evlavioase și rugăciuni scoase din facerile Sfântului Efrem Sirul și așezate după rânduiala Psalmilor lui David” a Sfântului Teofan Zăvorâtul.

Mult folos duhovnicesc!

 

Categorii: Uncategorized | Lasă un comentariu

Navigare în articol

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Adventure Journal de Contexture International.

%d blogeri au apreciat: